Karen Sheffer
REMAX
902-830-1700
ksheffer@remaxnova.ca